Servicevoorwaarden website

Datum: 7 maart 2023

Hieronder staan de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het Persoonlijk Interieursadvies van Woonboulevard Heerlen.

  1. Afspraak: Er wordt een afspraak gemaakt voor een consult met een interieurontwerper of -adviseur van Woonboulevard Heerlen. Het is belangrijk om 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn.
  2. Annulering: Als u de afspraak wilt annuleren, dient u dit 24 uur van te voren door te geven. Na 24 uur zijn er annuleringskosten aan verbonden. De interieuradviseur heeft het recht om een annuleringsvergoeding te vragen als er al kosten zijn gemaakt voor het project.
  3. Dienstverlening: De interieuradviseur van Woonboulevard Heerlen zal interieuradvies en -ontwerp leveren volgens de website.
  4. Vertrouwelijkheid: De interieuradviseur zal alle informatie en documentatie van de klant vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
  5. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten op het door de interieuradviseur verstrekte ontwerp blijven bij de interieuradviseur. Het is de klant niet toegestaan om het ontwerp of delen ervan te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is geleverd.
  6. Vergoeding: De klant betaalt de interieuradviseur van Woonboulevard Heerlen de overeengekomen vergoeding voor de geleverde diensten.
  7. Aansprakelijkheid: De interieuradviseur is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de geleverde diensten.
  8. Garantie: De interieuradviseur garandeert dat de geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties. Als de klant niet tevreden is met de geleverde diensten, zal de interieuradviseur redelijke inspanningen leveren om de problemen op te lossen.